تعریف ضمانت نامه بانکی چیست؟

 

ضمانت نامه بانکی تعهدی می باشد که غیر قابل است که بانک وام دهنده در ازای قرار داد تنظیم شده متقاضی با کار فرما صادر نموده و در صورت در خواست کار فرما به هر علتی که باشد، بانک وام دهنده یا مورد نظر وجه ضمانت نامه را بدون هیچ گونه قید و شرطی به کار فرمایی که ذینفع می باشد پرداخت می نماید.

 

یکی از خدمات بسیار مهم و پر رونقی که اکثر بانک ها به مشتریان خود ارائه می دهند صادر نمودن انواع ضمانت نامه می باشد. بانک ها با اقداماتی هماهنند صادر نمودن و ارائه ضمانت نامه بانکی برای وثیقه گذاشتن برای زندانی علاوه بر این مورد که بسیار سود آور می باشد، مبادلات اقتصادی را رونق می دهند و به رشد اقتصادی جامعه و کشور کمک شایانی می کنند.

 

چنانچه همانطور که تا حدودی اطلاع دارید در سطح داخلی و بین المللی ضمانت نامه ها انواع مختلفی را در بر می گیرد که بر حسب توافق طرفین معامله، تنظیم و اجرا می‌ گردند.

 

انواع مختلف ضمانت نامه های بانکی جهت وثیقه گذاشتن برای زندانی

 

یک : ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا همان مزایده

 

اکثرا در هنگام خرید یک کالا بخصوص و اجرا نمودن طرح ها و یا در موضوع بفروش رسانیدن کالا ها در سطح بین المللی، به ویژه در قسمت های دولتی و عمومی، سازمان ها و دستگاه های مربوطه موظف می باشند موارد را از بخش  روزنامه ها و رسانه های گروهی اعلام نموده تا تمامی پیشنهاد دهندگان با ارائه نمودن برترین پیشنهاد این امکان را داشته باشند که در مناقصه یا مزایده جهت وثیقه گذاشتن برای زندانی شرکت داده شوند. پیشنهاد کنندگان می بایست با ارائه نمودن ضمانت نامه بانکی معتبر برای وثیقه گذاشتن برای زندانی و مشخصات فنی و پیشنهاد نمودن قیمت مورد نظرشان، شرکن نمودن پر قدرت خودشان را در مناقصه یا مزایده ثابت نمایند، به علاوه موظف می باشند بیان کنند که آن ها قصد خروج از تشریفات مورد نیاز مناقصه یا مزایده پش از پایان آن را نداشته و یا در صورت برنده شدن در مناقصه یا مزایده، قرار داد مورد نظر و ارائه شده آن را امضا می کنند.

 

ضمانت نامه حسن انجام کار یا همان تعهدات دو:

 

بعد از انجام شدن مناقصه و تعیین نمودن برنده مناقصه مورد نظر، این امکان وجود دارد که ذینفع ضمانت نامه به جهت ایجاد نمودن تضمین جهت اجرای صحیح و کامل پروژه از جانب شخصی که مناقصه را برنده شده است، در خواست نماید که ضمانت نماه حست انجام کار را برای اون تنظیم و ارائه نماید. به همین علت این ضمانت نامه مورد نظر تا اجرا نمودن مفاد کامل قرار داد تنظیم شده نزد کار فرما باقی خواهد ماند. چنانچه در هر پروسه و مرحله ای از پروژه، فردی که مناقصه یا مزایده را جهت وثیقه گذاشتن برای زندانی برنده شده تعهدات خود را انجام ندهد و یا کار فرما مورد نظر از عملکرد و کار کرد او جهت عدم تکمیل شدن پروژه رضایت نداشته باشد، این امکان را دارد که جهت خسارت وارد شده با خود وجه ضمانت نامه دریافتی از برنده مناقصه را از بانک درخواست و دریافت نماید . بدین ترتیب از نظر ماهیتی می توان ضمانت نامه حسن انجام کار را همانند اعتبارات اسنادی در یک سبد از نظر اعتبار برای وثیقه گذاشتن برای زندانی قرار داد.

 

مبلغ مورد نظر جهت ضمانت نامه حسن انجام کار به طور روال معمولا در صدی از مبلغ کل قرار داد ایجاد شده می باشد و میزان آن بر اساس توافق طرفین تعیین گردیده و اعلام می گردد که معمولا ً بین پنج تا ده درصد برای وثیقه گذاشتن برای زندانی می باشد. چنانچه با توجه به شرایط قرار داد ایجاد شده درصد این نوع ضمانت نامه امکان دارد که افزایش داشته باشد.

 

ضمانت نامه پیش پرداخت سه :

 

پس از انعقاد قرار داد مابین کار فرما و پیمانکار مورد نظر که در مناقصه برنده شده است در هر پروسه ای از انجام کار با توافق مابین هر دو طرف، این امکان وجود دارد که به منظور تجهیز نمودن کارگاه یا تقویت مالی پیمانکار از جانب کار فرما به پیمانکار در ازای ارائه و دریافت ضمانت نامه پیش پرداخت در صدی از مبلغ تمام قرار داد به شیوه ی پیش پرداخت گردد.

 

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان چهار :

 

به طور روال در قرارداد های ساخت یا ایجاد نمودن پروژه ای، مبالغی تحت عنوان پرداخت های میانی انجام می پذیرد. بدین ترتیب که در هر پروسه از کار با میزان پیشرفت نمودن پروژه، پیمانکار مورد نظر لیست کلی هزینه های صورت گرفته را برای کار فرما ارسال می نماید و با تائید نمودن این صورت حساب ها از جانب کار فرما بعد از کم شدن در صدی از وضعیت صورت حساب تحت عنوان یا نام کسور وجه الضمان، الباقی وجه آن را به پیمانکار مورد نظر پرداخت می کند. اینچنین پرداخت های میانی در زمان انجام پروژه ای قدرت را به پیمانکار می دهد تا نقدینگی مورد نیاز را در مدت زمان انجام نمودن عملیات پروژه مورد نظر نزد خود داشته باشد، از سوی دیگر کار فرما، در صدی از این مبلغ های پرداختی مورد نظر را که معمولا بین پنج تا ده درصد برای وثیقه گذاشتن برای زندانی می باشد، با توجه نمودن به وسعت پروژه پیش خود نگه می دارد که در انتها بعد از اتمام و تکمیل نمودن پروژه و بعد از مطمئن شدن از حسن اجرای کار و انجام نمودن درست و صحیح عملیات مربوطه، مبلغ های مکسوره را به پیمانکار پرداخت می نماید.این پرداختی مشروط به این مورد می باشد که در مقابل، ضمانت نامه ای با نام ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان گردد. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان این امکان را دارد که چنانچه پیمانکار مورد نظر از تعهد خود در قبال به پایان رسانیدن پروژه سر باز زند، ضمانت نامه صادر شده مورد نظر مورد مطالبه قرار گرفته شود.

 

ضمانت نامه گمرکی پنج :

 

کارکرد این گونه از ضمانت نامه در زمانی می باشد که متقاضی صادر شدن ضمانت نامه، درخواست خود را جهت حاضر شدن در نمایشگاه های بین المللی در کشوری دیگر را مطرح می نماید. به علاوه در هنگامی که جهت پروژه احتیاج به وارد شدن تجهیزات ویژه ای بطور موقت می بوده باشد، جهت این مورد که فرد متقاضی از پرداخت نمودن ضمانت نامه حقوق گمرکی سر باز زند، جهت این مورد از ضمانت نامه به نفع گمرک کشور میزبان در خواست ارائه داده می گردد. گمرک کشور مورد نظر چنانچه که کالای مورد نظر در موئد تعیین شده از قبل از کشور خارج نگردد و یا در خصوص این مورد که حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نگردد، این حق را دارد می باشد که ضمانت نامه ذکر شده که با نام ضمانت نماه گمرکی شناخته می شود را درخواست و مطالبه نماید.

 

این گونه از ضمانت نامه انواعی مختلفی را شامل می شود :

 

الف) ضمانت نامه های پرداخت سود و عوارض گمرکی

هنگامی که وارد کننده کالا امکان پرداخت نمودن به صورت یک جا و تماما نقدی سود و عوارض گمرکی کالای مورد نظر و وارد شده را نداشته باشد، این امکان را دارد که از گمرک درخواست نماید که مدت زمانی جهت پرداخت این مبالغ برای رو تعیین نماید و صادر شدن مجوز ترخیص کالا را پیش از پرداخت سود و عوارض گمرکی کالای وارد نشده دریافت نماید. سازمان گمرک همچنین صادر نمودن این مجوز را در ازای صادر نمودن ضمانت نامه بانکی صورت می دهد.

 

ب) ضمانت نامه ترخیص موقت کالا وارد شده

 

هنگامی که شخص وارد کننده نیتش از وارد نمودن کالای مورد نظر برگزار نمودن نمایشگاه یا نمونه برداری، قالب گیری و کپی برداری از کالای وارد کشور شده می باشد در صورتی که نیت به فروش رسانیدن کالای مور دنظر در داخل کشور محیا نباشد، در صورت در خواست نمودن گمرک و مطمئن شدن در خصوص این مورد که کالا بعد از برگزاری نمایشگاه یا نمونه برداری از آن، مجددا باز می گردد، ضمانت نامه مورد نظر از بانک جهت صادر شدن در خواست می گردد.

 

ج) ضمانت نامه ترانزیت کالا

هدف از صادر شدن ضمانت نامه ترانزیت کالا تضمین نمودن پرداخت سود و عوارض گمرکی مورد نظر کالاهایی می باشد که هدف وارد کننده، تماما ترانزیت کالا (وارد شدن از مرز بازرگان و خارج شدن از گمرک جنوب) می باشد. در خصوص این مورد که وارد کننده مورد نظر مطابق در خواست گمرک، در صورتی که بر برای خارج شدن اطمینان حاصل شود و ترانزیت نمودن کالای مورد نظر به دردیافت و صادر نمودن ضمانت نامه از بانک مورد نظر اقدام حاصل نماید.

 

د) ضمانت نامه پاساوان کالا

 

تضمین نمودن سود و عوارض گمرکی جهت کالاهایی انجام می پذیرد که نگهداری کالای مورد نظر در گمرک ورودی آن کشور برای آن ها امکان پذیر نباشد و یا به برخی مشکلات در پرداخت نمودن سود و عوارض کالای مورد نظر، کالای وارد شده با نظارت دقیق گمرک به سایر گمرکات کشور یا انبار های مورد تایید و اطمینان سازمان گمرک انتقال می یابد و پس از پرداخت نمودن سود و عوارض آن، ضمانت نامه دریافت شده باطل می گردد.

 

شش : ضمانت نامه تعهد پرداخت

 

یک ضمانت نامه جهت پوشش ایجاد کردن در خصوص موارد بسیار زیادی از تعهدات پرداخت، صادر می گردد. به توضیح و بیان بهتر دامنه صادر شدن ضمانت نامه های پرداخت خیلی گسترده می باشد. به عنوان مثال در خصوص تضمین نمودن قرار داد فروش، قرار دادهای اجاره ای، قرار داد های ساخت و ساز، وام، اوراق قرضه یا هر گونه تعهد مالی دیگری این امکان وجود دارد که ضمانت نامه تعهد پرداخت جهت این قبیل موارد برای وثیقه گذاشتن برای زندانی مورد استفاده قرار گیرد. سال های گذشته درخواست تقاضای صادر نمودن ضمانت نامه های تعهدات برای جایگزینی با اعتبار اسنادی به صورت گسترده و فزاینده ای در کشورمان ایران افزایش داده اشت.

 

از تفاوت های دو ابزار در این مورد می باشد که تسویه حساب و پرداخت نمودن تحت اعتبارات اسنادی عادی هنگامی صورت می پذیرد که دیگر طرفین درگیر در اعتبار اسنادی وظایف تعیین شده خویش را به صورت کامل انجام داده باشند، در صورتی که ذینفع یک ضمانت نامه تعهد پرداخت، در درجه نسخت می بایست مبلغ را از شخص خریدار یا متعهد اصلی مطالبه کند و در چنانچه که فرد یا شرکت خریدار در پرداخت نمودن قصور نماید، ذینفع این امکان را دارد که با مراجعه به بانک مورد نظر وجه ضمانت نامه را دریافت و مطابه کند.

 

هفت : سایر ضمانت نامه ها

 

ضمانت نامه های بانکی علاوه بر مواردی که جهت پوشش ریسک های گوناگون که در مطالب قبلی به آن پرداختیم، این امکان را دارند جهت پوشش نمودن انواع دیگری از خطرات که امکان دارد در مبادلات تجاری و بین المللی برخ داده و اتفاق بیوفتد ، در اینگونه از موارد هم امکان استفاده هست و و خیال طرفین معامله از انجام کار برای وثیقه گذاشتن برای زندانی آسوده می سازد. صادر شدن ضمانت نامه های قضایی که یکی از اصلی ترین و مهم ترینن انواع ضمانت نامه های منع توقیف کشتی محسوب می گردد را می توان به آن اشاره نمود.

 

شرایط کلی و عمومی جهت صادر شدن هر ضمانت نامه توسط بانک می شرح زیر می باشد :

 

متقاضی می بایست اهلیت انجام نمودن موارد مندرج در قرار داد با کار فرما جهت وثیقه گذاشتن برای زندانی را داشته باشد.

نوع و مبلغ ضمانت نامه باید به طور کامل تعیین و قید گردیده باشد.

ذینفع ضمانت نامه می بایست تعیین گردد.

نوع و مبلغ وثیقه و ضمانت نامه می بایست مشخص گردد.

کارمزد ضمانت بر مبنای تعرفه بانک مرکزی به طور کامل تعیین گردد.

مدت زمان ضمانت نامه می بایست به طور دقیق قید گردد.

 

سپرده نقدی ضمانت نامه ها

به صورت روال بانک ها در صدی از وجه هر ضمانت نامه را در قبال سپرده نقدی از مشتریان اخذ می کنند . وجه دریافتی مورد نظر در بانک بر اساس وضعیت مالی ، شرایط هر مشتری و نوع ضمانت نامه صادر شده برای وثیقه گذاشتن برای زندانی تعیین می شود. این مورد هم می بایست ذکر نمود که سپرده نقدی به صورت امانت در بانک قرار می گیرد و در هنگام باطل شدن ضمانت نامه به مشتری مورد نظر انتقال داده می شود.

 

کارمزد ضمانت نامه ها

بانک ها در ازای صادر شدن هر ضمانت نامه کارمز معیینی را از مشتری اخذ می کنند . کارمزد مورد نظر بر مبنای نوع ، مبلغ و زمان هر ضمانت نامه حساب شده و در زمان صادر شدن ضمانت نامه از مشتری مورد نظر دریافت می شود.

 

وثیقه ی ضمانت نامه ها برای وثیقه گذاشتن برای زندانی

با توجه به این مورد که تعهد نمودن بانک در صادر شدن هر ضمانت نامه و احتمال این مورد که پرداخت مبلغ مورد نظر ضمانت نامه به کار فرما شاید انجام پذیرد، در ازای هر ضمانت نامه وثیقه ای از مشتری اخذ می نماید. این وثیقه ها ممکن است با توجه به گونه ضمانت نامه، توانایی مالی مورد نظر، اهلیت مشتری و صلاحدید بانک مورد نظر در خصوص هر مشتری و هر ضمانت نامه تفاوت های بسیاری داشته باشد که این موارد شامل :

 

سفته تضمین شده در حدود صد و بیست در صد غیر نقدی ضمانت نامه ها به امضای شخصی که نیازمند ضمانت می باشد و ضامن مورد تایید بانک هم پشت آن را پشت نویسی نماید

گروگذاشتن و بازداشت وثیقه ملکی به میزان مورد نظری که بانک تعیین می کند، این وثیقه می بایست برای وثیقه گذاشتن برای زندانی در حدود مبلغ ضمانت نامه و مبلغ سپرده نقدی صورت پذیرد

اوراق های مشارکتی معتبر

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی در بانک که ضمانت را صادر می نماید

سهام شرکت های تایید شده در بورس کشور

ضمانت نامه بانکی معتبر

 

مقررات مرتبط با ضمانت نامه

خصوصیات اصلی ضمانت نامه به شرح زیر می باشند :

 

چنانچه کار فرما به هر علتی درخواست ضبط ضمانت نامه را صادر نماید، بدون هیچ گونه قید و شروطی بانک ملزم به پرداخت وجه ضمانت نامه صادر شده برای وثیقه گذاشتن برای زندانی مورد نظر می باشد.

چنانچه پرداخت نمودن وجه مورد نظر ضمانت نامه به کار فرما فراهم نبود، مشتری ملزم می باشد که وجه ضمانت نامه و خسارت سریعا مهیا نماید.

چنانچه در متون ضمانت نامه در خصوص تمدید آن مفادی قرار گرفته باشد، مطابق موارد قید شده در ضمانت نامه اقدام صورت می گیرد. چنانچه موضوع تمدید در مفاد ضمانت نامه قید نگردد مطابق توضیحاتی که در مطلب بعدی به آن می پردازیم اقدام صورت می گیرد:

هر زمانی که در خواست تمدید از جانب متقاضی برای وثیقه گذاشتن برای زندانی انجام پذیرد، می بایستی حداقل ده روز پیش از تاریخ اتمام به بانک مورد نظر مراجعه نماید.

ذینفع جهت تمدید نمودن ضمانت نامه می بایست به متقاضی رجوع کند. چنانچه مستقیما به بانک مراجعه کند، بانک مراتب مورد نظر روال کاری را به متقاضی اطلاع می دهد و تا پیش از تاریخ اتمام اقدامات مورد نیاز جهت تمدید را صورت می دهد.

چنانچه با در خواست ذینفع، متقاضی اقدامات مورد نیاز جهت تمدید ضمانت نامه را پیش از موئد سر رسید آن انجام ندهد، با ارائه در خواست ذینفع وجه ضمانت نامه از جانب بانک مورد وصول و پرداخت خواهد شد.

صادر شدن ضمانت نامه یک عمل تجاری به حساب می آید. چنانچه این گونه از اسناد، با برات و اسناد که قابلیت انتقال را دارند دیگر اسناد همانند چک و سفته تفاوت های بسیار زیادی را دارند.

این گروه با هدف ارائه خدمات به جامعه ی حقیقی و حقوقی کشور در زمینه ارائه سند ، وثیقه ملکی به کلیه محاکم و مراجع قضائی شکل گرفته است.

قبول و ارائه مشاوره به خانواده متهمین جهت آزادی زندانی در بندشان از صفر تا صد کار.

معتبرترین و با سابقه ترین ارائه دهنده خدمات اجاره وثیقه و سند ملکی برای وثیقه برای زندانی جهت ارائه به کلیه مراجع قضائی.

کافیست با ما تماس حاصل نمایید تا هر سوالی در هر خصوص وثیقه برای زندانی دارید با ما در میان بگذارید.