در این مقاله قصد داریم موضوع وثیقه ملکی برای زندانی را مورد بررسی قرار دهیم، پس با ما همراه باشید.

از مهم ترین مسائلی که متهم و خانواده ی او با آن رو به رو هستند، تهیه کردن وثیقه ملکی برای زندانی است. در بسیاری از موارد متهم و خانواده ی او در تهیه ی وثیقه ی ملکی برای زندانی با مشکل رو به رو می شوند که برای حل این مشکل اقدام به اجاره وثیقه ملکی برای زندانی می کنند. با توجه به تعداد زیاد سوال های به وجود آمده برای افراد مختلف در زمینه وثیقه ملکی برای زندانی، در این مقاله به طور مفصل به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

وثیقه ملکی برای زندانی

دلیل اصلی ارائه ی وثیقه توسط متهم چیست؟

قبل از شرح دادن پاسخ سوالات متعدد بهتر است به صورت کلی با مهم ترین دلایل لزوم ارائه ی وثیقه توسط متهم به دادگاه آشنا شوید. در پاسخ به سوال لزوم ارائه ی وثیقه توسط متهم به دادگاه به موارد گفته شده در این قسمت توجه ویژه ای داشته باشید.
– در بسیاری از موارد هنگامی که جرم فرد به اثبات نرسیده است و به عنوان یک متهم دستگیر شده است، برای ادامه ی بررسی ها و تحقیقات، فرد متهم با اجازه و تشخیص بازپرس پرونده می تواند با ارائه ی یک وثیقه، آزاد شود.
– از دیگر دلایل ارائه ی وثیقه توسط متهم به دادگاه، گرفتن ضمانت از او جهت حضور به موقع در دادگاه در صورت احضار شدن است.
– هنگامی که متهم به دادگاه وثیقه ای ارائه می دهد، وثیقه حضور متهم را در مواقع نیاز به دادگاه ضمانت کرده و در نهایت حقوق متهم نیز به اندازه ی مدت زمان بررسی پرونده از او سلب خواهد شد.
– از مهم ترین ویژگی های این نوع قرارها عدم وجود هیچگونه جنبه ی مالی در آن ها است.
– دریافت وثیقه از متهم و از سوی دادگاه با هدف جبران خسارت های وارد شد به فرد شاکی انجام می شود.
– ارزش وثیقه توسط دادگاه تعیین می شود و فرد متهم می تواند وثیقه ای با ارزش برابر با ارزش مشخص شده به دادگاه ارائه دهد. وثیقه می تواند وجه نقد، انواع ضمانت نامه های بانکی، اموال های منقول یا غیر منقول باشد.
– در صورت ارائه ی یک مال توسط فرد متهم به دادگاه، پس از بررسی ارزش مال از سوی دادگاه و پذیرش وثیقه، فرد متهم آزاد خواهد شد.

فرآیند قراردهی وثیقه و آزاد شدن زندانی چه مراحلی دارد؟

مراحل قرار دادن وثیقه ملکی برای زندانی و آزاد کردن او به دو مرحله ی کلی قابل تقسیم شدن می باشد که در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.
اولین مرحله در فرآیند قراردادن وثیقه، صادر شدن قرار وثیقه توسط مقام قضایی مورد نظر است. پس از این که قرار وثیقه از سوی مقام قضایی صادر شد، مرحله ابلاغ شدن قرار به فرد متهم است.

وثیقه ملکی برای زندانی
لزومی به ارائه ی وثیقه از سوی خود فرد متهم نیست و فرد ثالتی می تواند وثیقه ی مورد نظر را جهت بررسی و آزاد کردن فرد متهم یا زندانی ارائه کند.در صورتی که وثیقه مورد نظر وجه نقد باشد، پس از ارائه ی آن به دادگاه، وجه در حساب سپرده ی دادگستری تودیع خواهد شد.

اگر وثیقه ی مورد نظر وجه نقد نباشد و یک مال غیر منقول باشد باید توسط دفتر اسناد و املاک بازدادشت شود. در صورتی ک وثیقه نقد نباشد و مال باشد چه از نوع منقول و چه از نوع غیر منقول، مال مورد نظر باید از سوی کارشناسان ماهر و مجرب دادگستری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ضبط شود. توجه داشته باشید که اگر به هر دلیلی وثیقه ی ارائه شده به دادگاه مورد تایید کارشناسان قرار گرفته نشود، فرد متهم جای هیچگونه اعتراضی را نخواد داشت. در صورتی که وجه نقد و یا ارزش وثیقه ی ارائه شده به دادگاه بیشتر از مقدار مشخص شده باشد، دادگاه آن را می پذیرد.

امکان صادر شدن قرارداد وثیقه از سوی مقام قضایی برای چه جرم هایی وجود دارد؟

با توجه به نیاز افراد مختلف به وثیقه ملکی برای زندانی در تهران، شرکت های زیادی برای ارائه ی خدمات مربوط به اجاره وثیقه و … تاسیس شده، که با مراجعه و پرداخت هزینه های مربوط به اجاره وثیقه می توان وثیقه مورد نیاز را دریافت کرد.
یکی ازرایج ترین سوال هایی که در ارتباط با قرارداد وثیقه ملکی برای زندانی وجود دارد این است که این قراداد برای چه جرم هایی صادر می شود؟
برای بررسی پرونده هایی با موضوعات مختلف شرح داده شده در قسمت زیر می باشند، امکان قراردهی وثیقه ملکی وجود دارد.
– پرونده هایی که مربوط به مشکلات و مسئله های مالی می باشند.
– یکسری از پرونده های کیفری با موضوع و مسئله های مالی، رد مال، مسئله های مربوط به خیانت در امنیت و همچنین فروش مال غیر نیز شامل قرارداد وثیقه ی ملکی می شود.
– پرونده هایی با مسائل کلاهبرداری
– در پرونده های نام برده در صورت تشخیص مقامات قضایی فرد متهم می تواند با ارائه ی وثیقه ای با ارزش مشخص شده آزاد شود. رایج ترین وثیقه، وثیقه ملکی برای زندانی است.

بررسی و کارشناسی سند وثیقه ملکی برای زندانی چه مراحلی دارد؟

برای اطلاع داشتن از مهم ترین مراحل کارشناسی سند به مطالب شرح داده شده در قسمت پایین توجه ویژه ای داشته باشید.

وثیقه ملکی برای زندانی
از مهم ترین مرحله های ارائه وثیقه ملکی برای زندانی، کارشناسی سند می باشد. صادر شدن قرار کارشناسی تنها توسط مراجع قضایی صادر می شود و پس ازصادر شدن قرار کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری مالی که فرد متهم به دادگاه ارائه می کند را مورد بررسی قرار می دهند تا علاوه بر بررسی برابر بودن ارزش سند با ارزش مشخص شده عدم وجود هیچگونه مشکلی را در آن مورد بررسی قرار دهند.

در صورتی که وثیقه ی ارائه شده توسط فرد یا خانواده ی متهم، سند ملکی باشد پس از پشت سر گذاشتن مراحل کارشناسی و بررسی ارزش و بهای ملک، برای انجام شدن و تکمیل مراحل توقیف به اداره ی ثبت اسناد و املاک رسمی انتقال پیدا خواهد کرد.