در این مقاله به موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و هر آنچه که در ارتباط با این موضوع وجود دارد را مورد بررسی قرار می دهیم، پس با همراه باشید.

به بیان کاملا ساده و قابل فهم دعاوی الزام به تنظیم سند در ارتباط با پرونده هایی صورت می گیرد که مربوط به معامله های انجام شده ی زمین و یا خودرو  بوده و بین خریدار و فروشنده مشکلاتی اعم از عدم حضور فرد فروشنده در دفتر اسناد رسمی و امضاء نکردن سند می باشد.

مهم ترین نکات در ارتباط با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کدام اند؟

به مهم ترین نکاتی که در ارتباط با دعوای الزام به نظیم سند وجود دارد و در قسمت پایین شرح داده شده توجه ویژه ای داشته باشید.

 • میزان دقیق هزینه ی مورد نیازجهت انجام مراحل دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند با توجه به قیمت ملک و منطقه ی آن محاسبه می شود. مهم ترین دلیل این موضوع هم مالی بودن دعوای موجود و در حال بررسی در دادگاه است.
 • رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه های عمومی حقوقی بررسی شده و نتیجه اعلام می شود.
 • در صورتی که فرد فروشنده فوت شده باشد، وارث فرد می توانند اقدام به بررسی و رسیدگی به پرونده ی موجود کنند.
 • شرایطی را در نظر بگیرید که فرد فروشنده ملک مورد نظر را به فرد سومی واگذار کند، در چنین حالتی انتقال مال غیر به حساب می آید و معامله ی انجام شده غیرقانونی بوده است. در چنین مواردی دادگاه مالک و روند سند خوردن ملک به نام فرد سوم را غیر قانونی اعلام  می کند.
 • ارائه ی اظهارنامه توسط فرد خریدار به دادگاه یا مراجع قانونی الزامی است. فرد خریداری باید یک احضارنامه را در ارتباط با مکان و زمان دقیق معامله ی انجام شده به مراجعه قانونی ارائه دهد.
 • هنگام خرید یک ملک به گواهی پایان کار و یا پروانه ی کسب شده از سوی شهرداری توجه ویژه ای داشته باشید.
 • هنگام خریداری یک ملک به سابقه ی ثبت آن توجه کنید. دارا بودن سابقه ی ثبت یکی از مهم ترین نکات هنگام خریداری یک ملک می باشد.
 • درصورتی که فرد فروشنده در حضور جهت تنظیم سند و یا فرد خریدار در حضور برای پرداخت مابقی هزینه ی خرید تأخیر داشته باشند، طرف مقابل می تواند به ازای هر روز تأخیر طرف دیگر، یک مبلغ مشخص را تحت عنوان وجه التزام دریافت کند.
 • به هیچ عنوان نباید ملک مورد نظر در رهن و یا بازداشت باشد.

اجاره سند | اجاره وثیقه ملکی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمیمهم ترین رکن های الزام به تنظیم سند رسمی در دادگستری کدام اند؟

دو رکن اصلی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی موجود است عبارت اند از:

 

 1. مالکیت خوانده

مالکیت رسمی خواهند با کمک گرفتن از اداره ی ثبت اسناد و املاک مورد بررسی قرار گرفته می شود که نتیجه ی این بررسی به دو صورت شرح داده شده در قسمت زیر خواهد بود.

 • در صورتی که نتیجه ی بررسی مالکیت خوانده توسط دفتر اسناد رسمی منفی باشد، یعنی ادعای موجود به اثبات نرسد، رد دعوی خواهد شد.
 • درصورتی که نتیجه ی بررسی مالکیت خواهنده توسط اداره ی ثبت اسنا رسمی مثبت باشد و ملک به مالکیت رسیده باشد، مرحله ی بعدی دعوی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته می شود.

 

 1. وقوع معامله صحیح باشد

 

مستندات مورد نیاز جهت دعوای الزام به تنظیم ستند رسمی عبارت اند از:

 • یکی از طرفیت مدرکی در دست داشته باشد که بر مبنای قرارداد معین قانونی و یا غیر معین دلالت کند. در شرایطی که مشکلی در ارتباط با سند اعم از انکار، ادعای جعل و … وجود نداشته باشد، دادگاه مربوطه در اولین جلسه ی بررسی می تواند رأی صادر کند.
 • در بسیاری از موارد یکی از طرفین چنین معامله هایی سند رسمی را در دست ندارند و از شهادت شهود استفاد می کنند. در صورتی که هنگام انعقاد قرارداد افرادی در آن مکان حضور داشته اند، شهادت می دهند که چنین قراردادی وجود داشته است می توانند در دادگاه حضور داشته باشند و سخنان خود را در این باره بیان کنند.

تنظیم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل دادگستری چه مزایایی دارد؟

در صورتی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط یک وکیل پایه یک دادگستری انجام شود مزایای فراوانی دارد که در قسمت پایین شرح داده شده است.

 • در صورت کمک گرفتن از وکیل در ارتباط با این موضوع دیگر در حضور پیدا کردن خریدار در دادگاه الزامی وجود نخواهد داشت.
 • مدت زمان مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده و مراحل سند زدن به نام خریدار بسیار کم است.
 • امکان درخواست فک رهن توسط و کیل و در شرایط در رهن بودن ملک وجود خواهد داشت.
 • وکیل حرفه ای و ماهر می تواند طی روند بررسی پرونده تمام خسارات وارد شده را از فرد فروشنده درخواست کند.
 • وکیل می تواند با کمک گرفتن از مأمور دادگاه اقدام به تنظیم کردن سند مورد نظر به نام فرد خریدار نماید. البته باید توجه داشته باشید که این عمل در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که فرد فروشنده از حضور و تنظیم سند سرباز زند.

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم اسناد رسمی کدام اند؟

بهترین انتخاب ممکن برای چنین پرونده هایی کمک گرفتن از یک وکیل مجرب و حرفه ای است. افراد می توانند پس از وقت گرفتن از یک وکیل و در جریان گذاشتن وکیل با مسائل پیش آمده وکالتنامه ای را به امضاء برسانند.

وکیل نیز می تواند به صورت رسمی به بررسی پرونده ی موجود و ارائه ی دادخواست بپردازد. مدارک مود نیز جهت دادخواست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی عبارت اند از:

 • مدارک شناسایی فرد خریدار اعم از شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه تمامی مدارکی که در ارتباط با معامله ی انجام شده وجود دارد. این مدرک می تواند قولنامه، توافقنامه و … باشد.